Kan hypnose hjælpe på en angsttilstand?

Ja – men hypnosen kan ikke stå alene, der skal terapi til. Mere om det senere. Først lidt om, hvad hypnose er for en størrelse. Hypnose er i bund og grund bare en afslappet tilstand med en indadvendt opmærksomhed. Ligesom i mindfulness og meditation. En trancetilstand. Faktisk er vi i en trancetilstand minimum to gange i løbet af dagen. Lige når vi vågner, og lige inden vi falder i søvn. Derudover er der alle de gange, vi ligesom falder i staver. For eksempel når du kører fra A til B; og når du når B, tænker du: ”Hvordan nåede jeg lige herhen?”. Eller når du bare sidder og glor ud i luften på ingenting. Det er som om, der bliver lukket ned for vores tankevirksomhed.

Hvis du forestiller dig dit sind, eller hjerne om du vil, så er det i denne forbindelse delt op i to.En del, som er bevidst, og den anden del, som er ubevidst. Den bevidste del er den del, som har alle vore tanker og analyser. Det er her, vi stiller spørgsmål og bruger vores logiske sans. Den del fylder 20 %. Her kan vi rumme mellem to og syv ting ad gangen. Tænk på det som harddisken på en computer. Der er en begrænset mængde plads.

Den anden del, den ubevidste del, rummer blandt andet alle vore følelser, fornemmelser og erindringer. Det er her, vores vaner er – automatikken. For eksempel: Når det klør et sted, klør vi jo bare uden at tænke over det. Det foregår automatisk. Vi når heller ikke altid op i den bevidste del, før vi reagerer på et eller andet, vi reagerer bare.Det er også i den ubevidste del, vi har vores ”værktøjskasse” eller de ressourcer, der skal til, for at vi kan leve det liv, vi gerne vil. De skal bare hentes. Og det er blandt andet dét, vi gør under hypnosen. Den ubevidste del fylder resten af vores sind – altså 80 %. Her er der uanede mængder af plads ligesom i cyperspace. Ved hjælp af specielle formuleringer og talemåder kan man som hypnoterapeut guide klienten i en trancetilstand, som lukker ned for tankevirksomheden (den bevidste del) og åbner op for intuitionen (den ubevidste del).

Der er forskellige grader af dybden i hypnose. Lige fra den lette falden i staver-tilstand til den dybe søvnlignende tilstand, der er så dyb, at man kan operere på folk, uden de mærker smerte (tilbage i 1800-tallet blev hypnose brugt som bedøvelsesmiddel ved operationer). Det er også i den tilstand, du ser scenehypnotisører få folk til at hoppe rundt som høns eller lignende. Men så holder al sammenligning også op. Det ene er til show og underholdning udført af hypnotisører uddannet til kun lige dét.Det andet, hypnoterapi, er et fantastisk redskab til at afhjælpe psykiske forandringer og bruges af psykologer og terapeuter, som har den terapeutiske uddannelse bag sig.

Ikke alle er lige hypnotiserbare, men størstedelen af befolkningen kan komme i den tilstand, hvor man som hypnoterapeut kan hjælpe med at skabe de ønskede forandringer. Når jeg igen skriver hypnoterapeut, er det, som før nævnt, fordi selve hypnosen ikke kan skabe de store psykiske forandringer alene. Det kræver terapeutisk viden at arbejde med den menneskelige psyke. Det gælder også inden for hypnose, der her bliver brugt som et redskab til at komme ind og få kontakt med  den ubevidste del. Det er dér, mange af vores psykiske udfordringer har deres oprindelse, også angsten.

Angst er som sådan ikke en medfødt tilstand. Det er noget, vi har tillært os, og når noget er tillært, kan det også aflæres. Angsten kommer fra den lille mandelkerne i hjernens tindingelap, vi kalder Amygdala. Amygdala håndterer blandt andet frygt, og dén er vi født med. Hjernen, som vi kender den i dag, er cirka 100.000 år gammel. Den stammer fra, dengang vi var et stenalderfolk, dengang der var al mulig grund til at være i alarmberedskab døgnet rundt. Der var for eksempel masser af farlige dyr og en voldsom natur, der medførte, at det var nødvendigt at være på vagt. Altså at have en grundlæggende frygt og skepsis. Det var en god strategi dengang. Det er det ikke nu, hvor vi lever under meget mere rolige og forudsigelige forhold (i hvert fald her i Danmark). Men fordi vores hjerne ikke har udviklet sig ret meget fra stenaldertiden til nu, er den stadig programmeret til at have frygt og skepsis. Og da der ikke er så meget at bekymre sig om i forbindelse med overlevelse, får vi på den måde et overskud af frygt og bekymringer. Og så er det, at de såkaldte unødvendige bekymringer kommer ind såsom: ”Åh nej, kan jeg nu få den plet af, åh nej, hvad tænker de andre nu om mig, åh nej, det kan jeg ikke – det går sikkert galt,” og så er spiralen startet.

Hjernen er en formbar størrelse, forstået på den måde, at det, vi øver os på, bliver vi bedre til, og det gælder også med hensyn til følelsesmæssige reaktioner. Øvelse gør mester. Forestil dig, at hver en tanke eller følelse er som en sti i hjernen. Og ligesom det er med stier i naturen, så bliver de mere og mere tydelige, for hver gang vi går på dem. Så hver gang du får angst eller en bekymringstanke og forfølger den, graver du den sti dybere og dybere. Og på den måde vil den også blive tydeligere og tydeligere, og rent automatisk bliver det den vej, du får øje på, og den vej, du går. Freud havde en idé om, at vi kan komme af med for eksempel vreden ved at udtrykke den. Det har vist sig ikke at være helt korrekt. Når vi ’ventilerer’ og tror, at hvis vi udlever vreden, så får vi mindre af den, så tager vi grueligt fejl. For hver gang vi udviser vrede, så øver vi jo og bliver dermed bare bedre til at udleve den. Og sådan er det også med angsten. De stier, vi skaber, ligger i den ubevidste del. Ved hjælp af hypnosen og psykologiske/terapeutiske teknikker kan man gå ind og arbejde med de psykiske udfordringer som angst og skabe nye stier, nye strategier, nye overbevisninger og nye mønstre for den enkelte.

En session ved mig starter typisk med en længere samtale. Først lidt om, hvilken angst du oplever, hvad det er, du er bange for, og hvordan det er et problem for dig. Dernæst taler vi om, hvordan du gerne vil have det. Hvad er det for et liv, du gerne vil leve, når angsten ikke længere har kontrollen. Der er ikke to nøjagtig ens måder at se verden på. Min forestilling om den røde farve er ikke den samme som din forestilling om den røde farve. Måske er der kun nuancen til forskel, men det er jo også en forskel. Altså, vi har hver vores model af verden. Gennem samtalen hjælper jeg klienten med at blive bevidst om sin model af verden, og at der også kan være andre måder at anskue verden på. Jeg oplever ofte, at der allerede i samtalen kan ske store forandringer. Dernæst guider jeg klienten i en trancetilstand, samtidig med at jeg sørger for, at de føler sig trygge og godt tilpas. Så vælger jeg en terapeutisk forandringsteknik, der passer til klientens udfordring, og som hjælper klienten med at skabe den forandring, de gerne vil. Klienten kan høre alt, hvad jeg siger under hele sessionen, og ofte indebærer forandringsteknikken også, at vi har en dialog. Men selve opmærksomheden er fokuseret på det, som foregår indeni.

Selvom hypnose vinder større og større indpas i Danmark, er det ikke så anerkendt her, som det er i for eksempel USA. Det er også der, de fleste forskningsresultater findes, når vi taler om hypnose og angst. Enslydende for de forskellige forskningsresultater er, at bare ved enkelte sessioner med hypnoterapi falder angstniveauet markant. Professor, cand.psych., dr.med. Bobby Zacharia er en af Danmarks førende eksperter inden for sundhedspsykologi. Han har forsket i angst og hypnose og siger, at den forskning har dokumenteret, at psykologisk behandling, som udføres, mens klienten er i hypnotisk tilstand, ér mere effektiv. Så tilbage til det med terapien. Der ér forskel på en hypnotisør og en hypnoterapeut. Og igen er der også forskel på hypnoterapeuter.

Hypnoterapeut er ikke en beskyttet titel som psykolog. Det betyder, at man reelt set kan tage et onlinekursus i hypnose og så kalde sig hypnoterapeut. Og det er der nogen som gør – desværre! Hvis du gerne vil prøve hypnoterapi, så undersøg markedet grundigt. For eksempel kan du kigge på, hvor vedkommende er uddannet og hvordan. Ring til terapeuten og få en snak, da kemi og tillid også er vigtig.

Her på min hjemmeside, har jeg skrevet et blogindlæg om, hvordan du finder en god terapeut, og på hypnoseskolen.dk er der en liste over de terapeuter, som er uddannet på skolen og dermed borger for god kvalitet.